ورق استیل الکتریکی

فولاد الکتریکی بدون جهت M470 نوعی فولاد ویژه با ویژگی‌های مغناطیسی برجسته است. این نوع فولاد در اجزای و دستگاه‌های الکتریکی مانند موتورها، ژنراتورها و ترانسفورماتورها به کمینه کردن اتلاف‌های انرژی و بهبود عملکرد الکترومغناطیسی کاربرد دارد. فولاد گرید M470 دارای ویژگی‌های مغناطیسی یکنواخت در همه جهت‌هاست که این نوع فولاد را برای کاربردهای با جریان مغناطیسی متغیر بهینه می‌سازد. این فولاد نقش حیاتی در بهبود کارآیی انرژی و اعتمادپذیری در انواع تجهیزات الکتریکی ایفا می‌کند.