مدیریت واردات


مدیرت شرکت رایمون تجارت نگار آسیا در طی قریب به هفده سال سابقه انجام پروسه خرید خارجی، تجربه واردات انواع کالا از جمله کالاهای مرتبط با حوزه نساجی، سلولز، ماشین آلات و قطعات خط تولید، قطعات الکتریکی و الکترونیکی، مواد اولیه شیمیایی و مشتقات پتروشیمی، در ادوار مختلف با مناسبات اقتصادی وقت، در تعامل با بسیاری کشورهای آسیایی، اروپایی، افریقایی و آمریکایی را با بکارگیری انواع روشهای پرداخت بین المللی و از طریق شبکه ای معتمد و کارآمد از صرافی ها، شرکتها، و نهاد های مالی و اقتصادی داخل و خارج از کشور داراست و رسالت خود میداند که در شرایط خاص کنونی تجربه و امکانات خود را در اختیار علی الخصوص تولیدکنندگان محترم قرار دهد. خدمات مبتنی بر واردات این شرکت به سه دسته تقسیم میشود:

  • واردات مستقیم (ريالی)
  • واردات غیر مستقیم (ارزی)
  • مدیریت کامل واردات به صورت پیمانکاری