مدیریت صادرات


شرکت رایمون تجارت نگار آسیا آماده است تا با تکیه بر دانش و تجربه پرسنل مجرب خود متناسب با شرایط و تحولات روز دنیا، ضمن مطالعه بازارهای هدف به عنوان پل ارتباطی نهادهای تولیدی و بازرگانی بزرگ و کوچک با مشتریان خارجی کلیه خدمات مرتبط با صادرات را در سه قالب به مشتریان گرامی ارائه دهد:

  • صادرات مستقیم (ريالی)
  • صادرات غیر مستقیم (ارزی)
  • مدیریت کامل صادرات به صورت پیمانکاری

بدیهی است انجام پروسه صادرات نیازمند امکانات و روابط خاصی در جهت مدیریت جریانات مالی است که بسیاری از افراد و شرکت ها را با چالش های جدی در امر صادرات مواجه می‌سازد، مسئله ای که نقطه قوت شرکت رایمون تجارت محسوب شده و برای خود شرکت و مشتریانش ایجاد مزیت میکند.