دربـــاره ما


رایمون تجارت یک شرکت بازرگانی جوان متشکل از مدیران و پرسنل با تجربه، توانمند و پویاست. عمده فعالیت این شرکت، واردات و صادرات تولیدات برخی صنایع از جمله نساجی و سلولزی است. به عنوان نماینده انحصاری چند برند خارجی معتبر صنایع سلولزی، رایمون تجارت به صورت مستقیم مسئولیت واردات و توزیع محصولات این کمپانی ها را در ایران بر عهده دارد. از سوی دیگر در مقام تأمین کننده برای برخی کمپانی های خارجی، رأسا بعنوان یک صادر کننده فعالیت می نماید.
همچنین شرکت رایمون تجارت به لطف حسن نظر مشتریان گرامی و با استفاده از ظرفیت های دفاتر خارجی خود، در قالب های متفاوتی به عنوان مشاور یا پیمانکار برخی شرکت های تولیدی ایرانی برگزیده شده و این مهم را نیز با افتخار به عنوان یک شاخه فعالیت، به سبد خدمات خود اضافه نموده و نیز از این طریق ضمن ایجاد فرصت های مالی، خدمات چاره‌ساز و مفیدی به فضای تولید کشور ارائه می دهد.
در سایه امور پیشگفت، امید است فرصت‌های بالقوه را به اقداماتی امیدبخش و پربازده برای خود و همکارانمان بدل نماییم.