اطلاعات تمــــاس


رایمون تجارت نگار آسیا

مدیریت بازرگانی: intl@rateno.com داخلی 104

بخش واردات: intl1@rateno.com داخلی 102

بخش صادرات: intl2@rateno.com داخلی 103

تلفکس: 88728054-021

کد پستی: 1433674335

آدرس: تھران، یوسف آباد، خیابان اسدآبادی، خیابان سیزدھم،برج پرشیا (پلاک 37)، واحد 31